FYSIK - KREDSLØB

Et kredsløb er ligesom en lukket vej, hvor der løber strøm igennem. Denne kan være sat sammen med forskellig ledende komponenter(pære, ledning, modstand) og typisk af en strømkilde, som fx et batteri.

Hvordan løber strømmen i et kredsløb?

Det kommer an på strømkilden der tilsættes kredsløbet.

Der findes faktisk 2 typer strøm. Der findes Jævnstrøm (DC) – denne strøm er ensrettet, hvilket er godt når man skal ladet ting op, som batterier fx i mobiler. Det er også den strøm der er når man sætter et batteri til.

Den anden type strøm kaldes Vekselstrøm (AC) – denne strøm veksler frem og tilbage, og skifter faktisk retning med 50 gange i sekundet.

Prøv at trække batteriet hen til ikonet og se strømmen – virker kun på PC

See the Pen Kredsløb 1 by ThinkerBell1234 (@ThinkerBell1234) on CodePen.

Kan man se elektricitet?

Nej, det kan man ikke, bortset fra lyn. 

Hvor hurtigt rejser strømmen?

Strømmens hastighed i fast stof er ca 300.000 m/s (det er ca 2/3 af lysets hastighed).

Hvor meget strøm er der i et kredsløb?

Det kommer an på flere ting. Det afhænger af strømkildens styrke der tilsættes og eventuelle komponenter. Hvis man fx sætter en modstand ind i kredsløbet, vil strømmen blive nedsat.

Man kan måle strømmen i det enkelte kredsløb, med disse formler, hvor man kan finde frem til hvor mange kWh(kilo Watt hour) der er.

See the Pen Untitled by ThinkerBell1234 (@ThinkerBell1234) on CodePen.

Hvad skal man bruge for at udregne kWh?

Hvis dit kredsløb består af nogle af disse komponenter:

  • Et batteri som strømkilde(U = Volt)
  • En pærer (P = power = Watt)
  • En modstand(R = Ohm)
  • Et Ammeter(I = amperer), der måler den konstante strøm der løber gennem ledningen

Så kan man tage værdierne fra disse komponenter og putte dem ind beregnerne her og se udregningerne.

See the Pen Ohm's lov målinger by ThinkerBell1234 (@ThinkerBell1234) on CodePen.