FIN & GROV MOTORIK

Små fif og gode råd til forstærke motorikken, som har hjulpet os igennem livet med 3 børn. Opdateres som der kommes i tanke om flere ting 🙂

Børn udvikler sig forskelligt og i individuelle faser. Nogle er hurtig til det grov motoriske, mens andre udvikler deres fin motorik først. Nogle er også meget bagud med flere år med det motoriske, derfor kan en god indsats og opmærksomhed på lege og aktiviteter gøre verden til forskel.

Fin motorisk

De fleste forældre bliver hurtigt opmærksomme på “pincetgrebet” ofte via snakke og inputs fra mødregruppen, sundhedsplejesken eller dagplejen/vuggestuen.

Men hvornår kan/skal børn kunne pincetgrebet? Det kan eller det bør man ikke sætte en tid på. Børn udvikler sig ikke ens, men i deres egne faser. Det bedste man kan gøre, er at lave lege og aktiviteter med dem med fokus for at bruge deres fingre. Gerne gribe dem når de er ved at være klar til det 🙂

Man kan ikke presse børn til at “nå” noget, de gør det når det er klar. Måske er dit barn ved at udvikler nogle andre færdigheder lige nu og kan derfor ikke også rumme at skulle mestre fin motoriske evner, det kan fx være at lære at gå.

Forslag til lege og aktiviteter

MadNår barnet er klar til at spise selv er små madbidder en god måde at præge dem til at bruge fingrene.

Lege: Man kan lege “Mus” med små stykker mad.

Aktiviteter: Stikke vatpinde eller piberensere i papkasser med huller.

Grov motorisk

De fleste forældre ser frem til dagen deres børn tager deres første skridt 🙂 Før dette sker er der mange andre udviklingsskridt som barnet skal igennem for at nå hertil. Bla skal de have rigtig godt styr på musklerne så de kan sidde op og holde sig oppe. Det kan man ikke haste, men man kan øve sig til det at de kommer godt på vej.

Dertil er der balancen også kaldet vestibulær sansen. Uden den kan børn ikke sidde, kravle eller gå, uden at vælte. For at stimulere balancen eller snarere væsken inde i mellemøret som gør vi har balance, så skal den skvulpes lidt dagligt for at hjælpe kroppen med at vide hvad der er oppe og nede.

Når barnet bliver lidt større er det stadig godt at have fokus på det motoriske, så barnet lærer at gebærde sig med sin krop og har en fornemmelse af hvor deres krop går fra og til, så de ikke går ind i ting, støder på forhindringer eller misser afstande når de klatrer.

Forslag til lege og aktiviteter - Baby

Lege: Tumlelege hvor I ruller rundt. Skal kravle efter en bold du triller. 

Aktiviteter: Gynge, svinge, gymnastik sammen med barnet.

Forslag til lege og aktiviteter - Barn

Lege: Hinkeruder, Jorden er giftig, Spille med bold, 20 meter løbe konkurrence, balancere med æg på en ske.

Aktiviteter: Tunneller barnet skal kravle igennem, Klatre.