FORVENTNINGSAFSTEMNING

Små fif og gode råd, som har hjulpet os igennem livet med 3 børn. Opdateres som der kommes i tanke om flere ting 🙂

Hvem sætter “reglerne” og “rammerne”? Vi lever i et samfund, hvor kulturen ikke er blevet justeret særlig meget på gennem årene. Samfundet sat sammen så både far og mor kunne gå på arbejde en gang, til at far og mor nu skal gå på arbejde. Med mindre de altså har råd til at lave en gå hjemme. Kulturen er dog ikke fuldt med, ligevægt i roller og løn er stadig store debat punkter. For en del mødre føles det som en forventningsafstemning der har været envejs kommunikeret og fastlagt. Det har noget med opdragelse at gøre og lysten til at skabe balance og ligevægt i familien, hvis noget skal rykke sig for kommende generationer. 

Gør hvad gør dig og din familie glad, det er ikke en konkurrence at have børn. Vi er ikke ens, det som virker i en familie virker ikke nødvendigvis i en anden. Mærk efter og tag ansvar for dig og dit/dine barn/børn, så I har det bedst under jeres egne rammer og regler 💜

Fysisk

Fællesskab, samvær og fordeling, som den gang mor/far var barn.

Vores kultur er stadig meget fællesskabs orienteret, dog uden at tage højde for at vi ikke har tiden til dette mere i samme omfang som da kollektiver regerede over alt. Man kan let føle pres til at deltage i mødregrupper, til arrangementer og fællesferier. 

Hvis man går hjemme, så er det for mange naturligt at tage sig af alt det huslige. Ikke at det for alle er sjovt og langt fra alsidigt og motiverende arbejde. I dag er det både mænd og kvinder der vælger at gå hjemme, uanset andres holdninger til dette. Hvilket jeg synes er en meget sund indstilling at have! Og hvor ville vi alle have det meget lettere og bedre, hvis flere kunne have det sådan. Det handler ikke om at genere andre, det handler om at skabe de bedste rammer for sin egen familie. Og for mange er dette en enorm lettelse og mindre stressende (dog økonomisk svært) frem for både at takle alle forventninger til hvad en børnefamilie skal kunne og lave, samtidig med at have et fuldtids/deltids arbejde. 

Desværre kan vi ikke alle have en forældre der går hjemme. Det betyder at mange skal være på 2 jobs! Deres betalte og deres ulønnede(forældre) job. Forventningerne til, hvad man kan som familie, bliver dog ikke mindre af den grund. For alle har jo en mening om altid, spørgsmålet er hvilken ret man har til at ytre sig på bekostning af andre? 

Forslag: Lad din families skabe de rammer der skal være det der styrer for jer! Det vil give det bedste til dit/dine barn/børn at I trives på jeres bedste vis, med hvad I kan rumme og magte.

Online

Kulturen online er som en kæmpe online børnehave/skole

Her trives “mobbere” og ofre brændes på bålet. Hvis man vælger at have åbne profiler(fx på Instagram), fx som influencer, så skal kultur-politiet nok komme og banke på døren før eller siden, med deres holdninger til hvad andre skal og ikke skal gøre. Bla vedr. folks opdragelse, deres rutiner, deres ærlige opstilling af hvor hårdt det faktisk kan være at være forældre – for at give andre et tragisk-komisk grin 😄 Janteloven regerer online, tonen er hård og kynisk. Alt kan hurtigt føles som at blive til konkurrencer derinde, mens ytringsfriheden raser.

Forslag: Følg de sjove profiler der får dig til at grine! Og hvis du ikke er influencer, så lav dine profiler private med bruger grupper 😉 Ytringsfrihed må gerne begrænses for at undgå at blive spammet med negativitet 😉