HTML & CSS

 OPGAVER TIL HTML & CSS – BEGYNDER – LISTER OG MENU

Opgave 4 - Lav en menu/navigationsbar

Lister… og navigations bar

Gå ind på CODEPEN og lav en ny pen


Opgave 4 – Del 1 

Skriv en organiseret liste som denne ind i mellem i din HTML boks på Codepen

< ol >
   < li >Fortnite< /li >
   < li >Spiral< /li >
   < li >Super mario< /li >
< /ol > 

Så det ser således ud:  

1. Fortnite
2. Spiral
3. Super Mario


Opgave 4 – Del 2 

Skriv en organiseret liste (med prikker) skriv koden ind i din HTML boks.

< ul >
   < li >Fortnite< /li >
   < li >Spiral< /li >
   < li >Super mario< /li >
< /ul >  


Opgave 4 – Del 3 

Skriv en anden liste som denne ind i mellem dit < body > < /body >.

dl 
  dt >Spil/dt >
  dd >– Fornite/dd >
  dt >Drikkevarer/dt >
  dd >– Coca Cola /dd >
  < dt >Mad< /dt >
  < dd >- Chips< /dd >

/dl >

Så det ser således ud:  

Spil
  – Fornite
Drikkevarer
  – Coca Cola
Mad
  – Chips


Opgave 4 – Del 4  

Lav en menu/navigationsbar. Skriv koden ind i din HTML boks i Codenpen. 
I stedet for #home kan du skrive en adresse som den skal linkes til.
OBS!! husk at sætte target=”_blank” ind efter linket

< ul class=”ul1″ >
   < li class=”li1″ >< a href=”#home” >HOME< /a >< /li >
   < li class=”li1″ >< a href=”#opgaver”>OPGAVER< /a >< /li >
   < li class=”li1″ >< a href=”#hobby” >HTML< /a >< /li >
   < li class=”li1″ >< a href=”#intro” >INTRO< /a >< /li >
< /ul >   

Opgave 4 – Del 5

Nu skal du lave CSS’en. 
Skriv efter det der står på billedet
Du kan se resultatet neden under billedet.

SE BORT FRA STYLE TAGS


Opgave 4 – Del 6 

Vi deler den lige op i bidder. 

ul = er det der definerer listen generelt. Her under står der lidt om hvad den skal rumme: 
– indstillingerne herinde er næsten alle defineret med ingenting eller sat til 0, dog skal den have en baggrundsfarve som er mørkegrå.

li = listen der laves skal holdes til venstre gående mod højre. 

li a = fortæller om linkets udseende og at den har block tilkoblet. Den block activeres når vi tilføjer næste klasse. Husk at man tilskriver mellemrum og a:
a=link som i < a href=”” > < / a >

li a:hover = fortæller at når vi holder musen over(altså hover på engelsk) så vises en baggrundsfarve. Nemlig den block (display: block;) vi satte på oven over i li a.


Opgave 4 – Del 7

Nu skal vi lave koden responsive. Det betyder at siden ændrer sig alt efter skærmens opløsning/størrelse.

Gå ned i din CSS og tilføj dette box-sizing: 

ØVERST I CSS’EN

* {
box-sizing: border-box;
}

   
     

Her under vises/eksekveres koden