HTML & CSS

 INTRO TIL HTML & CSS

Opgave 1 - INTRO - HTML OPSÆTNING

INTRO TIL HTML1

Hvis du bruger Codepen, skriv kun linjerne med h1 og p ind i HTML boksen

<!DOCTYPE html> <!– indikerer dokumentet er et html dokument –>
< html >
< head >
< !– CSS starter her- denne tekst er skjult i layoutet med dette tag omkring — >
< style >
/*denne tekst er skjult i CSS’en med dette tag omkring*/
/*herinde skrives klasserne i stedet for at lave et Stylesheet og linke til det*/
< /style >
< /head >
  < body >
     < h1 >Det her er en overskrift/heading< /h1 >
    < p >Dette er et afsnit/paragraph< /p >
  < /body >
< /html > < !– her slutter koden — > 

h står for heading og tallet 1-6 indikerer størrelsen af overskriften.
Hvor h1 er størst og h6 er mindst
Læg mærke til at der er indryk ved tagget body det er for at holde orden i koden man laver indryk ved elementer.

   
     

Her under vises/eksekveres koden

   
 
       

Det her er en overskrift/heading

     

Dette er et afsnit/paragraph

 
   
     

Opgave 1:

Skriv koden ind i CODEPEN og juster på skrift størrelsen h1, h2, h3, h4, h5, h6 eller skift til p for at skrive et afsnit som dette

   
 

Opgave 2a - INTRO - Lær CSS

INTRO TIL HTML2

Hvis du bruger Codepen, nøjes med at skrive klasserne ind i CSS boksen

<!DOCTYPE html> <!– indikerer dokumentet er et html dokument –>
< html >
< head >
< !– CSS starter her- denne tekst er skjult i layoutet med dette tag omkring — >
< style >
/*denne tekst er skjult i CSS’en med dette tag omkring*/
/*herinde skrives klasserne i stedet for at lave et Stylesheet og linke til det*/
/*herunder skrives CSS’erne der definerer h1 og tagget og laver en klasse til p*/
h1{
   color: blue;

.afsnit{
   color: green;
   font-size: 12px;

/*man kan vælge at skrive #FFFFFF eller #111111 eller white for at angive farver*/
< /style >
< /head > 
  < body >
     < h1 >Det her er en overskrift/heading< /h1 >
    < p class=”afsnit”>Dette er et afsnit/paragraph< /p >
  < /body >
< /html > < !– her slutter koden — > 

Læg mærke til at der er punktum før klassens navn.
Hvor der ved h1 ikke er. Sådan kan man gøre det samme ved body, th, td, ol, ul og mange flere. For derved styre hele siden uden at tildele klasser i tags hvert tag.
Læg mærke til at der er indryk i CSS delen det er for at holde orden i koden man laver indryk ved elementer, så man bedre kan fejl-finde igen. 

   
     

Her under vises/eksekveres koden

   
 

Det her er en overskrift/heading

Dette er et afsnit/paragraph

   
 
     

Opgave 2:

Skriv koden ind i CODEPEN Juster på farverne og prøv med nogle farvekoder(fx #652315) i stedet for navne(purple, blue, yellow...)    
Prøv at tilføje noget skjult tekst i taggene:
< !-- tekst -- > og / * tekst * /
Man plejer at skriver forklaringer til koden inden i dem

   
   
 

Opgave 2b - INTRO - indsæt et billede

Hvis du bruger Codepen, skriv kun linjen med img ind i HTML boksen

Nu skal du lære at sætte et billede ind 🙂 

< !DOCTYPE html > < !– indikerer dokumentet er et html dokument — >
< html >
< head >
< style >
h1 {
   color: blue;

.afsnit {
   color: green;
   font-size: 12px;
}
/*man kan vælge at skrive #FFFFFF eller #111111 eller white for at angive farver*/
< /style >
< /head > 
  < body >
     < h1 >Det her er en overskrift/heading< /h1 >
     < p class=”afsnit”>Dette er et afsnit/paragraph< /p >
     < img src=”Billedets webadresse med https:// foran” >
  < /body >
< /html >  

img 
Er forkortelsen på image som betyder billede på dansk. 
src
Er for source, altså stedet det oprindeligt stammer fra, dens webadresse, derfor skal du have https:// forrest.
Du kan finde et billede som allerede er lagt ud på nettet via en google søgning. Højre klik på billedet og kopier billedet webadresse. Sæt den adresse ind mellem ” ” situationstegnene. 
fx: “https://mom2day.dk/wp-content/uploads/2020/12/EndlessRunnerBG1.gif”

   
     

Her under vises/eksekveres koden

   
 

Det her er en overskrift/heading

Dette er et afsnit/paragraph

   
 
     

Opgave 3:

Skriv koden ind i CODEPEN Find et royalty free billede på Pixabay og sæt det ind.