Javascript

 OPGAVER TIL HTML & CSS – JS – PIL

Opgave 1

Opgave 1 – Del 1

Først skal vi igennem disse trin for at skabe vores pil
 • Lav en ny pen i codepen.io
 • Lav 1 div boks i din HTML del og giv den klassen “ikon”
 • Lav derefter 1 div boks inden i med klassen “pil_1” 
 • Således her

  <div class=”ikon”>
      <div class=”pil_1″></div>
  </div>

Opgave 1 – Del 2

Tilføj dette i din CSS box for at placere “ikon” til at pege nedad:
body {
  background-color: purple;
}
.ikon {
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%,-50%);
  width: 80px;
  height: 60px;
  cursor: pointer;
  transform: rotate(90deg);
} 
 
Lige nu er vi ved at gøre klar til at lave pilen så den drejer ned af, derfor roterer vi den 90 grader.

Opgave 1 – Del 3

Nu laver vi pilens streg der peger nedad, fordi vi i div boksen der holder den er roteret.

.pil_1 {
  position: absolute;
  top: 25px;
  width: 90%;
  height: 10px;
  background-color: #fff;
  box-shadow: 0 3px 5px rgba(0, 0, 0, 0.8);
  animation: pil_1 700ms linear infinite;
}    

Du kan justere på skyggen og animationens hastighed her. Da vi benytter JS vil der ikke skulle laves en @keyframes.

Opgave 1 – Del 4

Nu skal vi til at lave bugen til pilen. Det er to korte streger, her vil vi benytter ::after og ::before

.pil_1::after, .pil_1::before {
  content: ”;
  position: absolute;
  width: 60%;
  height: 10px;
  right: -8px;
  background-color: #fff;
}

OBS: content er det samme som vores streg derfor skriver vi *.


Opgave 1 – Del 5

Nu skal vi så til at justere på de korte streger så de er roteret skråt på pilen.
.pil_1::after {
  top: -12px;
  transform: rotate(45deg);
}
 
.pil_1::before {
  top: 12px;
  box-shadow: 0 3px 5px rgba(0, 0, 0, 0.8);
  transform: rotate(-45deg);
}
 

Bemærk at der kun er skygge på den ene af stregerne.


Opgave 1 – Del 6

Nu er vi færdige med CSS delen og skal nu til at lave JS delen 🙂
const $ikon = document.querySelector(‘.ikon’);
 
Først skal vi definere vores objekt med navnet “ikon” og dertil kalde på den CSS klasse.

Opgave 1 – Del 7

Nu skal vi til at definere pilen i JS og kalde på dens klasse oppe i CSS’en
 const pil_1 = document.querySelector(‘.pil_1’);
 

Opgave 1 – Del 8

I denne del skal vi kode animationen af pilen i JS 😉

$ikon.onclick = () => {}

Stil dig nu i mellem { HER INDE } og tryk på Enter.
Dette stykke kode fortæller at når vi trykker på “ikon” altså ved onclick, så skal der ske….

Opgave 1 – Del 9

Nu skal vi så lave animationen til pil_1
Dette skal stå mellem { og } som vi gjorde klart i sidste del:
 pil_1.animate([
  {left: '0'},
  {left: '10px'},
  {left: '0'}
 ],{
  duration: 700,
  iterations: Infinity
 });
   
     

Her under ses koden eksekveret.

   
 

Ekstra opgave

1. Prøv at gøre din pil større 
Hint: Du kan lave en boks uden om div boksen ikon og i CSS transformere den større
2. Prøv at justere i JS så pilens bevægelse er længere
Hint: Fordi ikon er drejet skal du kigge på linjen med “left”