HTML & CSS

 OPGAVE TIL HTML & CSS – MIDDEL – INTERAKTIVT KORT

Opgave 3

Opgave 3 – Del 1

Først skal vi finde et billede
 • Først skal du gå ind på codepen.io
 • Skriv koden ind fra opgave 1 i intro
 • Lav nu en div boks under tagget < body >
 • Således her
  < body >

  < div >  < /div >

 • Tildel din div class=” baggrund ” således her
  < div class=” bagrund “> 
  < /div >


Opgave 3 – Del 2

Nu skal vi tilføje en div med 70 < div > < /div > inde i den div. Således her:

< div class = “grid-container”> 
    < div > < /div >
    < div > < /div >
    < div > < /div >
    < div > < /div >
    < div > < /div >
    < div > < /div >
    < div > < /div >
    < div > < /div >
    < div > < /div >
    < div > < /div >
    ….fortsæt (kopier evt disse 10 og sæt dem ind 7 gange) 🙂 
< /div >

Vælg 18 div’er der alle skal have en class= “grid-item”

Opgave 3 – Del 3

Nu skal vi kode CSS’en med bagrund.
For baggrunden skal vi have skrevet således:

.baggrund {
   position: absolute;
    background-image: url(https://mom2day.dk/wp-content/uploads/2020/06/Baggrund.png); 
      width: 50em;
    height: 30em;
    background-repeat: no-repeat;
} 

At en position er i absolute betyder at det er 
muligt at placere noget oven på den tilhørende div.

Der er flere måder at definere størrelser på i CSS.
Ofte brugte er px(pixel) eller em(fx 2em er 2 gange
størrelsen på den nuværende font) 

Opgave 3 – Del 4

Nu skal vi kode CSS’en med .grid-container.
.grid-container {

   position:absolute;
    display: grid;
      width:50em;
      height:30em;
      grid-template-columns: auto auto auto auto auto auto auto auto auto
                                                auto;
      background-color:;
      padding: 0px;

} 

Her viser vi grid ved hjælp af display functionen.
grid-template-columns placerer 10 rækker henad, hvor
div'erne fortæller hvor mange rum hele grid'et har

Opgave 3 – Del 5

Nu skal vi kode CSS’en med .grid-tiem.
.grid-item{

   background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
    border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.8);
      padding: 10px;
      font-size: 30px;
      text-align: center;

} 

rgba har vi haft om før r= red(rød) g=green(grøn) 
b=blue(blå) a=opacity ;) 

Opgave 3 – Del 6

Nu skal vi kode en SPAN ind i stedet for på en af div’erne, du vælger selv hvilken 🙂
Den skal se således her ud:

< div class=”tooltip” >
   < a href=”https://www.google.com” target=”_blank” >< button class=”button-point” >

    <span class=”tooltiptekst”>Check this out<br>This is awesome< /span ></button>< /a > < /div >


Hvad er en SPAN :

En span er en inline container, der bruges til at 
markere en del af en tekst op eller en del af et 
dokument op. Det er simpelt at style i CSS'en eller
nemt manipuleret i JavaScript ved brug af class
eller id attribute. 

Læg mærke til class’en tooltip og tooltiptekst disse class’er koder vi i næste delopgave
Linket går til google og det åbnes i en ny fane via:
target = “_blank”

 

button class’en laver vi derefter 🙂 


Opgave 3 – Del 7

Nu skal vi kode CSS’en for tooltip.
Den skal se således her ud:

.tooltip {
   position: relative;
   display: inline-block;
}


Opgave 3 – Del 8

Nu skal vi kode CSS’en for tooltiptekst.
Den skal se således her ud:

.tooltiptekst {
   
font-family: verdana;
    font-size: 11px;
      visibility: hidden;
      width: 120px;
      background-color: black;
     
 color: #fff;
      text-align: center;
      border-radius: 6px;
      padding: 5px 0;
      position: absolute;
      z-index: 1;
      top: 100%;
      left: 50%;
      margin-left: -60px;

}

Hvad vi er ved at indskrive:

Du har allerede stødt på en del af disse kontroller
i CSS før. Hovedsageligt justerer vi hvor der skal 
komme en tekst henne når vi peger, farven og bagrund

Opgave 3 – Del 9

Nu skal vi kode CSS’en for tooltip og tooltiptekst after, som gør at vi kan sætte noget ind efterfølgende. Husk at fjerne mellemrum før og efter ::
Den skal se således her ud:

.tooltip .tooltiptekst :: after {
   
content: “”;
    position: absolute;
      bottom: 100%;
      left: 50%;
      margin-left: -5px;
      border-width: 5px;
      border-style: solid;
      border-color: transparent transparent black transparent;
}

Vi sætter ikke et content(indhold) ind her det gør
vi mellem span taggene, da det skal være forskelligt
fra tag til tag. 

Opgave 3 – Del 10

Nu skal vi kode CSS’en for når vi holder musen over et feltet.
Den skal se således her ud:

.tooltip: hover .tooltiptekst {
   visibility: visible;
}

Meget enkelt vi gør den nu synlig når vi holder
musen hen over(hover) på placeringen 

Opgave 3 – Del 11

Sidst men ikke mindst skal vi have kodet vores button.
Den skal se således her ud:

.button-point{
    position:absolute;
      border:transparent;
      width:80px;
     
 height:67px;
      background-color: rgba(255, 255, 255, 0);
}

.button-point: hover {
      /*background-color: rgba(255, 255, 255, 0.4);*/
      cursor: pointer;
}

.button-point: active {
      opacity: 0;
}

Vi har her en class for button-point. Dertil hvordan
den button(knap) virker når vi holder musen over og 
når den er aktivt valgt.

Opgave 3 – Del 12

1. Prøv at sætte flere < span > < /span> ind rundt omkring.
2. dupliker dine CSS’er over din button og kald dem hhv help og zoom i stedet for pointer og skriv også dette ind ved cursor under hover.
3. vælg et billede på pixabay i stedet og juster din grid-container derefter.
Pixabay er et sted hvor du kan finde royalty free billeder gratis på nettet. Link kommer her: Pixabay.com/da
   
     

Her under vises/eksekveres koden

   
 

Prøv at holde musen hen over felterne