INTERESSE & KOMPETENCER

Små fif og gode råd, som har hjulpet os igennem livet med 3 børn. Opdateres som der kommes i tanke om flere ting 🙂 

Er der interesse, er der grobund for læring 🤓 
Børn udvikler sig bedst når de er med i processen. For at udviklingen er/bliver en succes, er man nødt til at kigge på hvad der skaber gode, positive rammer for det. Udvikling sker (bedst) når det har interesse for barnet, altså når det er lystbetonet. Oftest er det der interesserer os noget vi også er gode til/har kompetencer inden for. Om vi er gode til det og derfor får interesse for det eller om vi har interesse for det og derefter blive gode til det er underordnet. Begge veje skaber positive oplevelser og erfaringer, fordi man lykkedes/opnår succes. Så hvis man ønsker at børn skal lære (nyt) og udvikle dem, bør man kigge på hvordan man fanger og fænger barnet, ved at gøre det spændende og tiltalende. Vi har ikke alle samme interesser, da vores kompetencer/skills er forskellige. Dog er vejen ind til os oftest den samme, nemlig visuelt. 

Visualisering

Vejen til bedre forståelse og indsigt

Børn med autisme har særdeles godt af visuelle opstillinger. Når man visualiserer opgaverne eller strukturer, har de lettere ved at forstå hvad det går ud på eller hvad der skal ske/foretages for at løse opgaven. Der findes mange gode værktøjer og tiltag man kan benytte, som faktisk gavner det alm gennemsnitsbarn mindst lige så meget. 

Visualisering er en vigtig måde at formidle på, det er både med til at konkretisere tanker/ideér, projekter der endnu ikke er realiseret. Men det er også den (bedste) metode for at vise mønstre i store mængder af data, som derfra kan tilgås og skabe sammenhæng mellem flere arbejdsområder.

Udover at det er langt mere overskueligt og anvendeligt når det er visualiseret, så er det også den mest interessante måde at få serveret informationer på, specielt når man tager farver med i spillet. Det vækker også opsigt og tiltrækker. Hvordan man så oplever/modtager informationerne har noget at gøre med strukturen/layoutet og farvevalg.

Nysgerrighed & Undren

Hvordan kan man fange barnet i læring

Nysgerrighed er naturligt. Vi higer alle efter viden, men primært når det er noget vi synes er spændende for os eller noget vi undrer os over. Det er svært at generalisere hvad der er spændende for alle eller de fleste. Man kan i stedet gøre et et forsøg på at gøre det mere overskueligt og nemt at forstå. Med forståelse kommer indsigt og dermed viden. Vi opfatter ikke alle ting ens. Vi lærer derfor også forskelligt. 

Når vi undrer os stiller vi os også kritisk overfor tingene. Vi stiller derfor spørgsmål til oprindelse, anvendelse og udvikling. Vi efterspørger/søger nemlig svar/faktabaseret konkrete rammer der forklarer os hvad, hvorfor, hvordan og hvorledes. Hvis vi bliver imødekommet hvor vi er, så er der også større sandsynlighed for at vi fortsætter denne tilgang i andre arenaer. Dette gør os mere modtagelig for ny viden. Man fanger bedst børn i læring når man er opmærksom på, hvor de er og derfra kan arbejde videre.

Indsigt & Feedback

Hvordan kan man fænge barnet i læring

Ikke alle børn har indsigt i deres kompetencer, meget få har, nogle har tilmed et negativt selvbillede af deres kunne og få successer at måle sig på, de måler sig derfor efter andre, hvilket ikke styrker deres selvbillede eller deres kompetencer. Hvis man har opfattelsen af at det er god til aktiviteten/faget/opgaven, så hænger det oftest sammen med at man har noget faktuelt målbart succes eller direkte positivt feedback at gå på.

Som voksne kan vi være med til at skabe gode selvbilleder hos børnene, ved at lægge vægt på deres styrker og fremme opmærksomheden på deres engagement og entusiasme, altså deres tilgang til indgå i processer og gennemføre.

Indlæring

Hvordan formidler man bedst læring

Er der interesse, er der grobrund for læring 🤓 Indlæring er tilegnelse af færdigheder eller kundskaber. Det sker ved en arbejdsproces, oftest (bedst) når barnet selv har indflydelse. Når barnet er tunet ind på at være nysgerrig og undrende, det sker når barnet er veloplagt og en positiv tilgang til at opnå (mere) viden, så er barnet også modtagelig for læring.

Derfor har vi herhjemme, gjort meget ud af at svare reelt/faktabaseret på spørgsmål, så vi har kunne fange vores børn, der hvor de er i deres nysgerrighed og undren. Det vi ikke har vidst har vi sammen søgt svarene på. Det har skabt gode vilkår for en positiv relation til at opsøge (ny) viden. Vi har samtidig samarbejdet med børnene ved at undersøge, skabe og udvikle i fællesskab. Bla ved at gøre det at opnå (mere) viden til en leg, på en kreativ måde. Produktet der er kommet ud af det, er mange forskellige opgaver, hvor langt de fleste er delt herinde. Opgaverne er skabt lystbetonet, de fleste er omkring emner børnene har vist nysgerrighed og undren for, andre er gjort tiltalende og visuelt spiselige med børnenes input til form, farve og funktion. Med andre ord holdbart design 😉 (Design: når form og funktion, går op i en højere enhed)