MEDANSVAR & MEDINDDRAGELSE

De fleste sender deres børn i skolen, med den forventning(krav) at skolen kan lære børnene en masse i de timer der er der. Det er bare ikke altid nok. Man kan ikke forvente at man sender børn i skole, og de så kommer hjem veluddannet bagefter, uden videre. Det kræver også lidt opbakning, interesse, guidens, opdragelse og indsigt fra forældrene, hvis man ønsker det skal gå rigtig godt i skolen 🙂 

Lærerne har materialerne og viden, men vi har som forældre kendskab til vores børn, vi kan influere dem og bakke op om at det er vigtigt at deltage i undervisningen, vise interesse, motivere og i nogle tilfælde belønne succeserne også.

En positiv indstilling til skolen og lærerne fra forældrenes side kan række rigtig langt, og det reflekterer af på barnet. Det kan hjælpe at tale skolen op, gøre børnene forstålige for hvorfor det er vigtigt at gå der og lære en masse, hvad de kan bruge det til, til dagligt og senere i livet. Men også vise støtte og opbakning når noget er svært og finde de positive sider og succeser frem, så man kan gøre mere at det der virker 🙂

Medansvar

Man kan klæde barnet på til at tage ansvar for deres læring også

Det handler ikke om at børnene selv har ansvaret for deres indlæring, men de kan vokse af at få lidt medansvar for det de (skal) opnå og gerne vil opnå af ny læring. Der kan være fag de trives bedre i end andre, det kan være de har flere styrke i nogle fag end andre, det kan også være at de har nogle lærer de bedre kan relatere til eller forstå. Vi kan ikke stille krav til børnene om at de skal være rigtig gode til det hele 🙂

Vi kan som forældre gå ind og bakke op fx hvor noget er svært. Er det lærerne, så tal dem op og ikke ned derhjemme, man kan gå i dialog med lærerne om udfordringer. Man kan snakke om det der virker rigtig godt i nogle fag og se om der kunne trækkes paralleller til det i fag der driller. Vi kan tage medansvar også som forældre.

Vi kan som forældre dertil noget som skolen ikke altid kan, vi kan belønne for flot indsats/succeser store som små. Vi kan stå ved målstregen og vifte med guleroden, vi kan give børnene noget medindflydelse og medansvar for deres læring. 🙂

Inddragelse

Realistiske mål og opbakning

Børnene kan være med til at sætte mål for sig selv, her kan vi som forældre hjælpe med til, at det så også er realistiske og korte mål, så de ikke skal igennem et maraton for at komme i mål.

Det giver ikke pote at straffe for det man ikke formår, i stedet virker det utroligt motiverende at blive belønnet for det man opnår. 🙂

Vælg et mål, ikke for stort så der også er plads til de dage der er svære, fx 5-10 opgaver i et af fagene på en uge. Lad barnet være med til at foreslå hvilke opgaver. Og lad barnet vælge hvilket det laver hvornår. Har barnet så en mindre god dag, en af dagene, så vil det stadig kunne nå at indhente det i løbet af ugen 👍

Motivation

Medind(drage)lse af barnet i deres læring

Vi har valgt at sætte en Drage op for børnene herhjemme, for 4 uger af gangen. Den kan både give dem, os og lærerne en bedre føling på, hvilke dage der er bedre ift andre. Hvad deres gennemsnit er i opgaver løst om dagen. For derved at stille nogle fornuftige og realistiske mål, som de kan opnå fremadrettet også. 

Vi står dertil klar herhjemme med en belønning når de opnår de mål de har sat sammen med læren. Det er både med til at drive dem lidt mere, rose dem for deres indsats og belønne dem for deres succeser 🙂

Børnene har så også selv en mulighed for at følge med i deres udvikling, lære hvor deres grænser går og hvor de kan spæde lidt til for at kunne mere. Det må bare ikke blive en konkurrence med dem selv, som de ikke kan vinde.