MOTIVATION - SKOLE & FRITID

Små fif og gode råd, som har hjulpet os igennem livet med 3 børn. Opdateres som der kommes i tanke om flere ting 🙂 

Motivation, motivering eller motiv? Kært barn har mange navne, men det er alligevel ikke helt det samme. Motivation fremmer os til at handle på en bestemt måde, eller for at opnå et bestemt mål, hvor motivering er begrundelsen for at handle på en bestemt måde, stammende fra “motiv” – årsag eller anledning til at handle på en bestemt måde. De 2 sidste kan virke negativt ladet, hvor motivation er positivt. Når vi snakker om udvikling, så skal det gerne gå den positive vej, derfor motivation. Hvorfor børnene motiveres er svaret på hvilken “gulerod” man kan vifte med for at få barnet til at rykke sig fremad. Mens motivet er årsagen til man vifter med en gulerod, som ofte er for at få barnet til at rykke fremad/udvikle sig/opnå noget 🙂

Motiv eller årsag

Hvorfor motivere sit barn?

Vi ønsker som forældre altid det bedste for vores børn. Hvad der er bedst er meget forskelligt fra barn til barn. Dog er fællesnævneren at det der er bedst er positivt for barnet og barnets udvikling. Motivet er ofte at rykke barnet i en positiv retning, fra A til B, på en positiv måde.

Motivering eller begrundelse

Hvorfor skulle barnet rykke sig fremad?

Hvordan motiverer jeg mit barn? Vi kender alle sammen pligter: sure tjanser, ting der ikke er sjove, spændende eller noget vi har lyst til at lave. Vi udvikler os bedst under positive tilstande, altså når vi arbejder/lærer lystbetonet. Det er bare ikke alt som vi har lyst til at lave, men som er skal opgaver, der skal laves. Det kan også være ting der er svære, som kræver meget af os og virker ulidelige, fordi vi ikke har en positiv indstilling til opgaven/handlingen. Fordi vi ikke har haft en positiv oplevelse med det tidligere, så erfaringen eller manglende indsigt gør det negativt. 

Men man kan lære/ændre måden at tilgå nye ting/opgaver/situationer/udfordringer på, så det er/bliver positivt. Den bedste måde er ved at blive støttet i det og positivt reminded. Det handler også om “Monkey see, Monkey do”.

Motivation eller gulerod

Hvordan får man barnet til at rykke sig fremad?

Belønninger i stedet for straf. Hvis man gerne vil se barnet udvikle sig/rykke sig fremad, nytter det ikke at straffe, for manglende indsats eller dårlig indsats. Det er langt mere motiverende at gå efter målet, hvis der er noget positivt for enden af regnbuen. Det kan være alt fra tid til gaver/godter, pointen er at det er noget barnet ser som en belønning. Målet må samtidig ikke være for langt væk, så det virker uoverskueligt eller uopnåeligt. Nogle gange kan der være langt fra start til slut, derfor kan delmål være en fordel, som man belønner, for at holde motivationen i gang hos barnet.

Barnet skal selvfølgelig også se ideén ved det, hvis ikke der er en reel årsag eller belønning værd, set fra barnets side, så virker guleroden ikke nær så godt. At blive klogere er bonussen/målet ikke en belønning man kan give, for at når i mål.

Delmål og Pointsystem

Hvad skal man belønne?

Hvad vil du gerne have ud af at rykke dit barn? Det kan være indstillingen eller tilgangen til den givne opgave/udfordring der udløser en (del)belønning. At barnet er positivt stemt ved at prøve nyt af. Det kan være indsatsen, at barnet gør sit bedste for at være i opgaven/udfordringen. Det kan også være at barnet når nogle små delmål i processen på vej til målet der udløser belønninger. 

Vi har nogle gange brugt pointsystemer, for at synliggøre for børnene deres fremskridt, for hvert tiltag de tog på vej til målet. Det er ikke for alle, men for nogle hjælper det med at skabe et overblik over afstanden til (del)målet så det ikke synes at være så langt væk. For os og vores børn har det virket godt 🙂

Succes

Hvornår opnår man så succes?

Succes sker når man kan se barnet er i trivsel, samtidig med at det udvikler sig på vej hen til målet 😊