PYTHON

 OPGAVER PYTHON – MIDDEL – HANGMAN

Opgave 3

Opgave 3

Vi skal igennem nogle punkter for denne opgave:

  • Importere random
  • Lave en svarliste, som computeren tilfældigt vælger ord ud fra til legen
  • Der skal laves _  “understreger” for hvert bogstav i ordet der bliver valg som skal vises
  • Der skal laves mellemrum mellem hvert _ _ _
  • Så skal der vises hvor mange gæt man gætter rigtigt
  • Der skal byttes en _ “understreg” ud for hvert rigtigt bogstav
  • Så skal der printes “godt gættet!” når alle bogstaverne i det valgte ord er gættet

Lad os komme i gang! 🙂  


Vi starter med listedelen…

Først skal du vælge en masse ord til din liste, så computeren har lidt at vælge imellem. HUSK hvert ord skal omfavnes af “situationstegn”

Nu skal vi bruge random, som skal shuffle/blande posen her gang spillet starter, så det ikke bliver det samme ord hver gang

Så skal vi have en variabel som vi kalder list. Den indeholder vores svarliste, hvor den starter på 0 som er ordet abesnot her.

Så laver vi en display/vis der viser en en tom liste, men tilføjer display.extend med vores variabel svar(ordet computeren vælger) inden i.


Nu kigger vi på at få det vist med _ _ _

Vi bruger en for i in range og len/længden af vores display. Den skal smide i = _ ind for hvert bogstav i det ord computeren vælger.

Derudover skal der
printes et mellemrum som join/tilslutter sig mellem hver _ / bogstav.

Så sætter vi også lige en
count/tæller på, for gættene


Tælleren…
Vi skal bruge et loop!
while count/mens tæller er mindre en len/længden på svaret(ordet). Så skal den printe vores input = gæt et bogstav: . Og printe bogstavs antallet gættet rigtigt.

Bytte, bytte købmand…
Nå tjekker koden efter bogstaver skrevet om de passer til bogstaver i det valgte ord. Gør de det skifter den _ ud med bogstavet som passer det rette sted. Og øger vores tæller med +1

Her viser computeren ombytningen
Nu smækker vi vores _ mellemrum og rigtigt gættet bogstav sammen og printer.

And the winner is….
Til allersidst, når alle bogstaver er gættet printer vi teksten – godt gættet

To sum it up….
Du skulle gerne ende med en kode som denne 🙂 

Opgaver – til Hangman

1. Tilføj en else tekst, hvis bogstavet ikke findes i ordet
2. Prøv at tilføje en tæller der tæller antal gæt i alt og skjul den andel tæller