STIMULI & OVERSTIMULERING

Små fif og gode råd til at stimulere og afhjælpe overstimulering, som har hjulpet os igennem livet med 3 børn. Opdateres som der kommes i tanke om flere ting 🙂

Nogle børn, ofte de sensitive, har lettere ved at blive stimuleret og hurtigere overstimuleret. Det kan være en god tommelfingerregel ikke at have for mange(1-2 aktiviteter) om dagen med en restituerings dag efterfulgt, for børn der kan virke sensitive. Med det sagt så er Sensitivitet noget vi alle har i større eller mindre grad. Nogle er bedre til at overkomme store rum med mange mennesker og aktiviteter, hvor andre kan have svært ved at navigere i disse miljøer og situationer.

Stimuli

At stimulere sit barn med aktiviteter og lege for at fremme deres udviklings faser, er en god ting. Det øger deres bevidsthed omkring dem selv og deres krop. En god regel er dog IKKE at introducere for mange nye tiltag på en gang eller med kort mellemrum. Vær gerne på forkant, man kan også vente med at stimulere sit barn til barnet selv giver antegn til at være klar til denne udvikling 😉

Lege og aktiviteter

MadBlindsmagning. Besøg ostebutikker mm og smag på varerne før I køber dem.

Lege: Tag barnets hænder på skattejagt i ris efter små stykker legetøj. Vandlege. Tumlelege. 

Aktiviteter: Modellervoks. Slim. Sandkasser. Meditations musik/lyde.

Over stimuli

Overstimulering sker når barnet bliver udsat/introduceret til for mange ting på en gang. Det kan være et stort rungende lokale, der OGSÅ har mange mennesker i. Det kan være for mange aktiviteter på en dag og nogle gange flere dage i træk. Det kan være for mange krav som barnet skal udføre eller tage stilling til. 

Lige som vi voksne har behov og benefitter af forventningsafstemninger på arbejdet eller socialt – hjemme og ude. Så har børn også behov for at der en forståelse for hvad de kan og børn kunne rumme på en dag eller bare i det hele taget en gang. 

Dette er tanken eller snarere omtanken for barnet om ikke at øse for meget oven i hovedet på dem, så man ikke når dertil, hvor det får det rigtig skidt og har svært ved selv at regulere sig igen.

Men hvad gør man så når/hvis ens barn er(blevet) overstimuleret? Jo der er flere måder, skær ned på aktiviteter dagen efter, tag hellere en restituerings dag(ekstra), vær forebyggende fremadrettet, så det ikke sker igen. 

I situationen kan det være godt at trække sig fra det der overstimulerer barnet. Sluk for lyde i rummet eller gå ind hvor der er ro. Nærhed! Tryghed! Hvis barnet er lille, tag det op, hold det det og afskærm det. For større børn kan nogle selv aflæse signalerne, andre skal hjælpes ved at blive aflæst, igen afskærm barnet fra støj og inputs. 

Det kan være rigtig ærgerligt at bruge fx en Juleaften i et rum kun med sit barn, hvis man ikke på forhånd ved, hvad de kan og ikke kan magte, er det i barnets bedste tav at gøre og ikke selskabet der bør tages hensyn til.

Redskaber: Nogle gør brug af en Motorik børste for at få barnet til at falde ned og mærke sig selv igen(man kan læse om denne under VÆRKTØJER. Andre benytter sig af forbyggende metoder, Yoga og behandlere mm. Men intet er bedre end at opnå en forståelse og respekt for barnet kunnen og magten. Dertil kommer accepten, man kan måske ikke tage til store selskaber, arrangementer eller events. Man kan måske ikke lave så mange spændende aktiviteter ude af huset, men hvis dette er i barnets bedste, er det bedste man kan gøre, at efterleve de rammer for at skabe de tryggeste rammer som barnet kan udvikle sig under.