STRUKTUR & PICTOGRAMMER

Små fif og gode råd til forstærke læringen, som har hjulpet os igennem livet med 3 børn. Opdateres som der kommes i tanke om flere ting 🙂

Vi har brugt Pictogrammer siden 2013 og fortsat med at benytte dette til alle vores børn. Pictogrammer er gode til at sætte fokus på struktur visuelt for børnene. Struktur er for de fleste noget de trives under, men for de færreste noget de kan opsætte selv. Nogle får lært det fra barndommen af enten i pasning, derhjemme eller både pasning og derhjemme 🙂

Struktur

Struktur hjælper med at skabe overblik over aktiviteter eller dagen. Vi voksne kender det ifbm med at have en kalender eller fx projektplaner. Børn kender ikke til dette, før de bliver vist det. Men skal man så “trække dette ned over hovedet” på børnene? Tjo, nogle har ikke behov for at få tingene serveret i et visuelt overblik og lever ganske fint med hvad der pludselig sker er aktiviteter. Men langt de fleste har brug for lidt forberedelse og små annonceringer om at der skal ske skift til nye aktiviteter.

På den anden side, så har alle har faktisk en god oplevelse og fordel i at få skabt overblik. Det skader ikke og giver blot barnet en bedre forståelse af, hvad rækkefølgernes verden er for en størrelse. 

Rækkefølgernes verden er sådan ting er bygget op i trin. Fx skal man tage et trin af gangen i den rigtige rækkefølge for at komme op ad en trappen. Man skal have vand på penslen, så farvelade og så hen på papiret for at male. Dette lærer børnene stille og roligt i takt med at deres kunne forbedres og aktiviteterne udvikler sig, men stadig med samme struktur. Først A, B, C og så D.

Ikke alt behøver struktureres. At strukturere sin dag behøver heller ikke være booket med aktiviteter, tværtimod. Man kan nøjes med at strukturere flere perioder til fri leg 🙂 Derved strukturere man stadig for hvornår der er tid/behov til det, men der er plads til at folde sig ud på forskellige måder og med forskellige aktiviteter som der er stemning og vejr til den dag.

Lege og aktiviteter

MadSpis med ske og gaffel.

Lege: Hinkeruder, Jorden er giftig.

Aktiviteter: Male med farvelade. Vande planter. Klatre. Bygge sandslotte.

Pictogrammer

Pictogrammer hjælper barnet til visuelt at få en forståelse af struktur og dertil dagen de skal igennem. Børn har ikke meget medbestemmelse i deres helt små år, det kan man have fokus på bla ved at skabe en dag der matcher ens barn og tager højde for hvad barnet har lavet forud/tidligere på dagen fx i instituiion/dagpleje, Man lærer dertil barnet og dets kompetencer og evner.

Når barnet bliver lidt større kan de være med til at forme dagene, enten ved at være en del af opsætningen af Pictogramtavlen eller have noget medbestemmelse for hvad der skal ske hvornår, i hvilken rækkefølge. Nogle ting kan man ikke så godt bytte om på, men det skader ikke at spørge barnet og netop tage denne snak om, fx at det er smart at spise først og børste tænder bagefter 🙂

På længere sigt bliver børnene bedre til at forstå at dagene er bygget op af flere hændelser med mange skift fra en aktivitet til en anden. 

Man kan finde links til gratis Pictogrammer under LINKS, dertil kan det også anbefales at spæde til disse med billeder fundet gratis på nettet eller designe dem selv. Vi har fundet billeder ud over dette, inde på Pixabay gratis.