TIGERSPRING

Tigerspringsoversigt, som har hjulpet os igennem livet med 3 børn. Opdateres som der kommes i tanke om flere ting 🙂

Hvad er Tigerspring? Som så meget andet i udvikling, sker det i trin. Når børn udvikler sig sker det også i trin. Vi udvikler os ikke ens, men vi(størstedelen) når alle udviklingstrin med tiden, før eller siden. Nogle er fx hurtigere til at kravle, andre til at gå og nogle til at tale. Men alle når igennem disse trin før eller siden.

Hvorfor hedder det Tigerspring? Forstil dig at en tiger pludselig tager et hop og når fra A til B. Sådan kan man lidt sige udviklingen også sker hos børn. De bruger længe på at tillære sig nye evner. De øver sig længe, fejler og lærer af det. Ofte er barnet pludselig i perioder skiftende i humøret og græder meget, uden at der synes at være en forklaring på hvorfor. De går også oftest et par skridt tilbage på nogle ting, man tænkte at de havde lært eller var vokset fra. Og pludselig en dag, så har de knækket koden og taget springet fra øvelse til at mestre. Springet virker større, fordi barnet har regredieret lige før de mestrede næste trin.

De 10 Tigerspring

5 uger

Sanserne - 1. Tigerspring

 • Ser længere
 • Ser farver
 • Kan skelne lyde
 • Lugter bedre

8 uger

Mønstrene - 2. Tigerspring

 • Ser detaljer
 • Ser hænder
 • Ser fødder
 • Holder og drejer hovedet mere bevidst
 • Smiler mere
 • Bruger ansigtet mere

12 uger

Blide overgange - 3. Tigerspring

 • Verden er i forandring
 • Mere smidige bevægelser
 • Mere kontrol over stemmen og dermed flere lyde
 • Følger bevægelser og hvad der sker omkring barnet

19 uger

En verden af begivenheder - 4. Tigerspring

 • Forstår verden bedre
 • Eks. legetøj der tages, holdes, puttes i munden
 • Bedre styrke i kroppen
 • Pludre
 • Triller

26 uger

En verden af sammenhæng - 5. Tigerspring

 • Verden er stor
 • Forstår sammenhæng
 • Mere bevidsthed
 • Forstår afstand

37 uger

Kategorier - 6. Tigerspring

 • Genkender f.eks. dyr
 • Forstår forskellen på forskellige ting
 • Mere motorisk
 • Sproglig udvikling

46 uger

Rækkefølgernes verden - 7. Tigerspring

 • Forstår rækkefølgen. Eks. kan sætte klodser sammen
 • Bliver mere undersøgende. Eks. legetøj kastes ud over barnevognen
 • Mere bevidst om egne handlinger
 • Mere afprøvende og undersøgende

55 uger

Programmernes verden - 8. Tigerspring

 • Forsøger at kommunikere – fører ofte til misforståelser
 • Kan noget med hjernen, men får det ikke udtrykt
 • Forstår handlinger og programmer, men har svært ved at udtrykke sig

64 uger

Principper - 9. Tigerspring

 • Gør ”voksen” ting/ efterligner dig
 • Bestemte handlinger – bestemte reaktioner
 • Tænker frem – konsekvenstænkning
 • Solo leg – det giver mening at lege alene
 • Har brug for at være tæt på mor og far og forstår betydningen heraf

75 uger

Systemer - 10. Tigerspring

 • Opdager forskellen på mig og andre
 • Opdager hvor stor verden i virkeligheden er
 • Viser omsorg
 • Forstår forskel på regler (hjemme og i vuggestuen fx)